Dites del Març

Dites del Març

Dites del Març A darrers de març i a primers d’abril canta el cucut, si és viu. A despit del febrer, pel març la garsa fa el niu i pon…
Dites del Març

Dites del Març

Març, marçador, que de nit fa fred i de dia calor. Quan al Març trona, l'ametlla es bona. Si no podes pel Març, no veremaràs. Quaresma ventosa, collita granosa; si…
Dites de Març

Dites de Març

Dites de Març La saó del març, bona pel favar. La sardina, pel març, deixa-la anar; per l’abril, vés-la a buscar; pel maig i per Sant Joan no tant. La…