Dites del Març

Dites del Març
  • Març, marçador, que de nit fa fred i de dia calor.
  • Quan al Març trona, l’ametlla es bona.
  • Si no podes pel Març, no veremaràs.
  • Quaresma ventosa, collita granosa; si massa vent fa, ni palla ni gra.
  • Març, marçot, s’emporta la vella de la vora del foc, i la jove si pot.
  • Quan Març marceja, l’Abril boigeja.