Dites de la Primavera

Dites de la Primavera

Dites de primavera Mal hivern, primavera d'infern. Oreneta primerenca, primavera calorenca. Al llit, tot lány és primavera. Falsa primavera enganya el bestiar. L´hivern dóna les cartes i la primavera fa…