El Nadal del Pastor

El Nadal del Pastor
https://www.flickr.com/photos/jeffbelmonte/

El Nadal del Pastor

Escolteu la flauta,
Del nostra vell pastor,
Que a nit n’ho fa falta,
Saluda nostra Senyor.
Es meravellosa i reial,
La nit de Nadal
Dins la nit ditxosa
S’encen , l’estrella,
I la seva claror
Guia nostre pastor.
La vella campana
Tritlla dins la plana,
Dient a pertot,
Feliç Nadal a tots

El nostre pastor
La neu trepitjant
Segueix la esplendor
De l’estrella centellejant,
El so de la flauta,
Va seguin l’àngel
Que a nit sense falta
Beneirà l’amo del cel
Oint las cantarelles
De tots els angelets
Las velles ovelles
No sentien la fred
Salien del corral
Dient a pertot,
Feliç Nadal a tots

El so de la flauta,
Va seguin l’àngel
Que a nit sense falta
Beneirà l’amo del cel
Oíeu las cantarelles
Del petit pastoret
Que conta rondalles
I balla dins la fred
I dins nostra muntanya
S’oïa del corral
S’oïa la campana
Tritlla dins la plana
Dient a pertot,
Feliç Nadal a tots

De nostra muntanya,
Tothom se afanya
Ovelles i pastor,
Per saludar nostre Senyor.
Fan pel pessebre senyal
La nit de Nadal.
Dins la nit d’encant
Baixant en cantant
Pastorets hi pastors
Canten veient tanta claror
La vella campana
Tritlla dins la plana
Dient a pertot
Feliç Nadal à tots

Pere Guisset