CANT DE NADAL

Dins una estable ombrosa,
Sota el cel estellat,
Una verge ràdiosa,
Jesús ens ha donat !
Per festar el salvador,
A nit el mon oirà,
una dolça cançó

Es la nit d’alegria,
Cantem el fill de Deu,
Amb la Verge Maria,
A genolls sobre la neu.
Per aquest infant reial
A nit el mon cantarà
Es la nit de Nadal!

Que es bonic Jesús petit,
Dins la falda abrigat !
Tot somrient s’és adormit
Quan la verge ha cantat !
Verge i a Nostre senyor
A nit el mon vos cantarà
Una dolça cançó

Pere GUISSET