Menu

Jocs per nens i nenes 13

Jocs
Jocs per nens i nenes 13

181- EL COCODRIL QUE DORM Velocitat de reacció

Un nen fa de cocodril i està estirat a terra. Prèviament el MEF li ha donat l´ordre de comptar fins a un nº determinat, ell ho farà per sí mateix. Mentre el cocodril compta (dorm), els altres nens s´acostaran per intentar tocar-lo. Quan ha arribat al nº acordat s´aixecarà ràpidament i tocarà tots els nens que pugui. Els tocats faran de cocodrils després.

182- LES ESPELMES Equilibri i coordinació

Es tracta de mantenir una pica a la mà plana en equilibri el màxim temps possible. Caldrà moure’s per l´espai i val fer caure les «espelmes» dels altres. No és permés agafar la pica amb els dits.

183- NÚMEROS, LLETRES I FORMES Expressió corporal + coordinació

Amb l´ajuda del cos i per grups, els nens faran lletres, números i formes geomètriques com quadrats o rodones. El MEF coordinarà les figures que han de fer i ajudarà en els grups a formar paraules entre ells.

184- ORDENA I SIGUES ORDENAT Comunicació no verbal

Sense parlar, utilitzant només gestos, els nens s´hauran d´ordenar en files segons els mesos de naixement, els dies de naixement o altres ordenacions més o menys complicades com els números de carrer on viuen, el número del DNI (en nens més grans), l´alçada, el pes, etc.. .

185- FUTBOL BIDIRECCIONAL Domini del futbol

Es tracta de col.locar les porteries de futbol en una posició una mica més avançada de la normal per donar joc per darrera d´aquestes. A partir d´aquí es farà un partit de futbol amb gols vàlids per ambdós costats de la porteria i sense porters.

186- GOSSOS, GATS I RATOLINS Coordinació

Hi ha un gos, 4 gats, 6 ratolins i la resta de nens que faran d´obstacles asseguts a terra. Cada gos, gat i ratolí té un mocador al darrera i corren en quadropèdia. El gos intentarà atrapar els gats, els gats als ratolins i els ratolins intentaran fugir. Per atrapar s´ha d´agafar els mocadors. Els atrapats faran d´obstacles.

187- EL GRIPAU I LES GRANOTES Atenció

Un nen o el MEF fa de gripau i es situa a un extrem de la pista. Les granotes, els altres nens, rebran ordres del gripau que han de seguir al peu de la lletra: p.ex. tres salts endavant, dos a l´esquerra. Els que s´equivoquen han de recular al lloc de partida. Qui toca al gripau seguint les ordres guanya i farà de gripau.

188- GOL LLUNYÀ Organització espacial + força en llançament

Dos equips. El terreny es divideix en tres parts iguals. La part del mig és la zona prohibida on no hi poden anar cap dels dos equips. Des de la seva part hauran de fer gol a la zona de l´altre equip i alhora evitar que els facin gol a ells. Fer gol és traspassar amb la pilota la línia de fons. Cada equip llançarà la pilota quan la tingui al seu camp. Si la pilota va a la zona prohibida es donarà la pilota a l´equip que encerti una pregunta, una vegada a cada equip o a l´equip que acaba de llançar. La pilota es llança amb la mà o el peu depenent del terreny, el tipus de pilota o l´edat dels nens.

189- EL JARDINER Equilibri + auto-confiança

Es col.loquen dues files de nens cara a cara fent un petit passadís d´un metre i mig. A un extrem del passadís un nen (el jardiner) ha de passar amb els ulls tancats a buscar la regadora que està a l´altre extrem. Els arbres poden despistar però no tocar el jardiner.

190- EL JOC DEL MINUT Tornada a la clama + Càlcul de durades

El MEF fa callar els nens i tot seguit es disposa a marcar 15 segons de rellotge amb dues picades de mans o dos xiulets. Tot seguit els nens hauran de calcular 30 segons a partir del senyal del MEF. Quan creguin que han passat 30 segons justos hauran d´aixecar la mà en silenci. Per fer aquest joc serà bo que els nens estiguin asseguts i concentrats. A partir de 30 segons podem anar variant la durada per complicar-ho més. En nens més grans es pot fer que caminen i que s’asseuen quan creuen que ha passat la durada adient.

191- EL LABERINT Coordinació + v. de reacció

En fileres de quatre nens agafats de les mans tots menys tres: 1 perseguidor(gat), 1 perseguit (ratolí) i 1 director. Les fileres, que han d´estar molt juntes, poden tenir dues posicions: una verticalment i una altra horitzontalment depenent de amb qui s´agafa de les mans cada nen. El director dóna l´ordre de canviar la posició a horitzontal o vertical mitjançant la paraula CANVI!. Cal tenir en compte que els nens de les fileres no poden moure’s gaire del lloc inicial perquè després no arribarien a donar-se bé de les mans. El gat intentarà atrapar el ratolí dins del laberint i per fer-ho tant el gat com el ratolí no poden passar per sobre ni per sota de les fileres, que, es poden anar canviant enmig del joc. El director s´aliarà amb el ratolí. Una variant és fer que el director vagi a favor del gat.

192- ELS PAÏSOS ESTRANYS Psicomotricitat

Es divideix el terreny en quatre parts iguals. S´indica que cada part és un país amb una peculiaritat definida. Hi ha un país on només es fan moviments rectes, un altre curvilinis, l´altre moviments ràpids i l´altre lents. Els nens es mouen lliurement per tots els països fent els moviments que s´han de fer a cada país. El MEF pot canviar la situació dels països per despistar o combinar països: lent i recte; curvilini i ràpid,… . Pot fer-se una cartolina que indiqui els quatre països i ficar-la en diferents zones a mesura que avancem en el joc.

193- PAPAMOSQUES Agilitat + coordinació

Es situen cinc cercles estratègicament per l´espai. Dins de cada cercle hi ha un nen o dos. Entre els nens de dins del cercle han de passar-se una pilota sense sortir del cercle. Els altres nens, sense entrar al cercle, intentaran interceptar la pilota. Entre els nens dels cercles han d´aconseguir un mínim de 8 passades ben fetes d´entre quinze possibles. Quan els altres interceptin la pilota tindran un punt i la tornaran als nens del cercle.

194- PER ON HEM PASSAT? Percepció de l´espai

Per parelles: un amb els ulls tancats i l´altre de guia. El guia condueix el seu company per diferents llocs de l´espai que pot tenir obstacles. El guia li deixa tocar coses de l´espai com baranes, el poltre, etc.. . Després d’ un cert recorregut es paren i el nen dels ulls tancats ha d’ endevinar per on ha passat.

195- SARDINES A LA LLAUNA Velocitat de reacció

Es formen grups de sis nens estirats a terra oposats l´un amb l´altre mirant al cel com si fossin sardines en una llauna. Quan el MEF diu: Sardines a nedar! Tots els nens s´aixecaran ràpidament i es mouran per l´espai a tota velocitat lliurement. Al senyal de: Sardines a la llauna! Tots els grups es tornaran a ajuntar pel mateix ordre com estaven.

Contingut relacionat