Dites del Maig

Dites del Maig

Dites del Maig

  • Maig arribat, hivern acabat.
  • Pel Maig, cada dia un raig.
  • Bellesa i flor de maig, en un dia me’n vaig.
  • El maig deixa l’ordi granat i el blat espigat.
  • El roser de maig fa olor per tot l’any.
  • Pel maig, faves a raig.
  • Pel maig, les granotes a cantar.