Dites de l’Abril

Dites de l’Abril

Dites d’Abril

  • Si l’Abril venteja, és que encara marceja.
  • A l’Abril, aigües mil.
  • Abril mullat, bo pel blat.
  • Per l’Abril el blat s’estira com un fil.
  • Altes o baixes, per l’Abril les Pasqües.
  • Si no plou per Sant Jordi, tururut ordi.
  • Abril finat, hivern acabat.