El pobre Carnestoltes

EL POBRE CARNESTOLTES
ÉS UN HOME DIVERTIT,
ENS ESCURA LES BUTXAQUES
I ENS FA ANAR CONTENTS AL LLIT.

NO PLOREU, NO;
NO PLOREU TANT,
QUE ELL TORNARÀ
I NOSALTRES NO.