Menu

Jocs per nens i nenes 5

Jocs
Jocs per nens i nenes 5

61- DIRECTOR D´ORQUESTRA Atenció

En rotllana hi ha un nen que surt a fora. Quan és fora es tria un director d´orquestra que farà fer coses al grup que l´imitarà sense notar-se de qui es tracta. Quan el de fora torni haurà d´endevinar qui és director, el que mou el grup.

62- PILOTA ENVERINADA Agilitat

HI ha dos equips i dos camps. Un nen d´un equip tira la pilota a l´altre equip, si toca a algú, el tocat passa a ser del propi equip. Al final tots seran del mateix equip.

63- DEIXAR EL MOCADOR Velocitat de reacció

Drets en cercle. Un nen amb mocador dóna voltes al cercle, deixa el seu espai buit. En un moment determinat deixa el mocador darrera un nen, aquest ha de córrer en sentit contrari per arribar al lloc buit abans que el de fora el cercle.

64- SALTAR EL «POLTRE» Agilitat + velocitat

Relleus. Dos equips. Salten fins a arribar a una determinada zona. Es pot fer que uns facin poltre i altres de pont alternativament. Tot i que es fa en competició caldrà veure que ho facin correctament.

65- CUC LLARG Agilitat + estratègia

En rotllana es col.loquen asseguts un sobre l´altre molt junts. Al senyal han de caminar a poc a poc. Hauran de mantenir un equilibri. És aconsellable indicar dreta-esquerra-dreta-esquerra per coordinar-ho una mica. Per fer-ho més divertit poden cantar una cançó.

66- ENLLAÇAR PARAULES Associació d´idees amb rapidesa

En rotllana. Un comença dient una paraula qualsevol. El següent ha de dir una paraula que comenci amb la darrera lletra de la paraula anterior. Per exemple: avió-oreneta-arribada. Es puntua, es fan penyores o s´elimina. També es pot fer intentant enllaçar la última síl.laba.

67- SOTA EL LLENÇOL Coneixement del grup

Dos grups. Un grup surt fora i l´altre amaga alguns dels seus membres sota un llençol, els altres membres s´amaguen. L´equip que estava fora ha d´endevinar qui hi ha sota el llençol. Poden tocar el llençol tres segons, també val fer riure els de dins.

68- L´OFICI Expressió corporal

En rotllana. Un nen tira una pilota o alguna altra cosa a un company i li diu el nom d´un ofici, el receptor ha de fer l´ofici amb la pilota. La pilota serà qualsevol objecte. Després tira la pilota a un altre company.

69- ENDEVINAR Associació d´idees + e. corporal

El MEF dóna un paper a un nen amb títols de pel.lícules conegudes. Aquest amb mim ha d´intentar que els companys coneguin el títol. Pot fer-se per parelles, per grups, un a un, etc.. . Els altres poden fer preguntes que tinguin de resposta Si o NO.

70- XOCOLATA I DAU Velocitat de reacció i gestual

En rotllana asseguts. Cada nen tira un dau que va passant. Qui li toqui el nº 6 té dret a menjar xocolata que ha de tallar amb una forquilla i un gavinet (obligatori) fins que algú altre tregui un 6. Dura fins que s´acaba la xocolata.

71- AGAFAR LA FORQUILLA Oïda

Un nen seu en una cadira amb els ulls tapats. Sota la cadira hi ha un plat i una forquilla. Al voltant de la cadira, en cercle hi ha nens asseguts. Els nens han d´intentar acostar-se al plat i la forquilla i agafar la forquilla i tornar-la a deixar sense fer soroll. El nen de la cadira quan senti un soroll ha d´indicar d´on surt i després es canvien els papers. Pot fer-se també amb una campana sota la cadira que han de fer sonar els altres.

72- LA VACA Oïda

En un terreny delimitat hi ha molts nens amb els ulls tapats . Un nen tindrà els ulls descoberts i farà de vaca amb una campaneta o cascabell. Els altres han d´intentar agafar la vaca que s´ha escapat.

73- MOLINS DE VENT Oïda

Dos equips: moliners i molins. Els molins estan en cercle amb els ulls tapats i les cames obertes i amb un mocador a les mans que van movent. A l´interior del cercle hi ha més mocadors que els moliners (que estan a fora el cercle) han d´agafar passant per sota les seves cames dels molins. Quan són tocats tornen a començar o es converteixen en molins.

74- QUI ÉS EL MEU AMIC? Oïda

En rotllana. Un nen al mig té els ulls tapats i tira una pilota que recull un nen de la rotllana. El receptor de la pilota imitarà el so de l´animal que li indiqui el del mig. Després aquest intentarà averiguar de qui es tracta. Es va canviant el del mig.

75- QUÈ FAN ELS ANIMALS? Associació d´idees

Els nens han de seguir indicacions del MEF sempre que aquestes siguin correctes. Si no són correctes hauran de quedar-se quiets. P.Ex: els peixos neden, els peixos corren,…

Contingut relacionat